• Bezina 6 c, 3210 Slovenske Konjice
  • 03 575 52 33

Z 10% dodanega črnega bezga (0,5 in 1l)